11 mei 2020 11:55

Toestand van de federale staatsschuld per eind april 2020

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand april 2020 is de schuld van de federale Staat met 9,223 miljard euro toegenomen, tot 423,880 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld gestegen met 830,119 miljoen euro, en evolueerde zo tot 399,903 miljard euro per eind april 2020.

Het netto te financieren saldo van de maand april 2020 bedroeg 835,804 miljoen euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 201,344 miljoen euro per eind april.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

- De Schatkist heeft een nieuwe lineai­re obligatielening (OLO) uitgegeven op 7 april, met eindvervaldag 22 oktober 2027 en een rentevoet van 0,00%: het betreft OLO 91 (ISIN-code BE0000351602). De lening werd boven pari (100,098%) uitgegeven. Er werd voor de uitgifte beroep gedaan op een syndicaat van banken om een bedrag van 8 miljard euro te plaatsen.

- Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3,222 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven.

- De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 8,393 miljard euro.

 

Eind april 2020 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 89,51% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,06% op het einde van april 2019. De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind april vorig jaar.