09 sep 2016 13:55

Toestand van de federale staatsschuld per eind augustus 2016

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand augustus 2016 vermeerderde de schuld van de federale Staat met 3,151 miljard euro, tot 406,991 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 3,451 miljard euro, en evolueerde zo tot 392,635 miljard euro per eind augustus 2016.
Het netto te financieren saldo van de maand augustus 2016 bedroeg 3,454 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 272,107 miljoen euro per eind augustus.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist te vermelden dat de beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) met 299,771 miljoen euro verminderden.


Eind augustus 2016 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 91,6% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,5% op het einde van augustus 2015. De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,7% eind augustus vorig jaar.