07 sep 2017 13:41

Toestand van de federale staatsschuld per eind augustus 2017

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:
 

In de loop van de maand augustus 2017 vermeerderde de schuld van de federale Staat met 1,783 miljard euro, tot 387,576 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 2,658 miljard euro, en evolueerde zo tot 375,810 miljard euro per eind augustus 2017.
Het netto te financieren saldo van de maand augustus 2017 bedroeg 2,667 miljard euro.