08 sep 2020 08:32

Toestand van de federale staatsschuld per eind augustus 2020

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand augustus 2020 is de schuld van de federale Staat met 4,025 miljard euro toegenomen, tot 434,953 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 568,860 miljoen euro, en evolueerde zo tot 400,137 miljard euro per eind augustus 2020.

 

Het netto te financieren saldo van de maand augustus 2020 bedroeg 567,648 miljoen euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 199,533 miljoen euro per eind augustus.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

  • Via de speciale niet-competitieve inschrijvingen van 3 augustus 2020 werd een bedrag van 79.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.
  • 2 lineaire obligaties (OLO 4,50% 28/03/2026 ISIN-code BE0000324336 en OLO 4% 28/03/2032 ISIN-code BE0000326356) werden op 18 augustus uitgegeven voor een totaalbedrag van 501 miljoen euro, via Optional Reverse Inquiry Facility (ORI Facility), waarvan de methode deze van aanbesteding is. Zo biedt het Federale Agentschap van de Schuld de faciliteit aan de Dealers om bepaalde OLO’s (Maximum 2) uit te geven op specifieke aanvraag van de investeerders. De bedoeling van de Dealers is om via ORI meer liquiditeit in veel gevraagde OLO-lijnen te injecteren.
  • Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 1,519 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven.
  • De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 3,456 miljard euro.

Eind augustus 2020 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,38% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,96% op het einde van augustus 2019. De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, net zoals vorig jaar.