07 jan 2019 16:14

Toestand van de federale staatsschuld per eind december 2018

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:
In de loop van de maand december 2018 is de schuld van de federale Staat met 8,292 miljard euro afgenomen, tot 389,084 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) verminderde de schuld met 4,984 miljard euro, en evolueerde zo tot 377,872 miljard euro per eind december 2018.
Het netto financieringsoverschot van de maand december 2018 bedroeg 4,977 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 226,530 miljoen euro per eind december.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Staatsbons 1230 (3% 2010-2018) en 1256 (1% 2013-2018) kwamen op 4 december 2018 op eindvervaldag, en werden terugbetaald voor een totaal bedrag van 21,995 miljoen euro.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) verminderden met 3,285 miljard euro.


Eind december 2018 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,64% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,29% op het einde van december 2017. De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, zoals eind december vorig jaar.