08 jan 2020 11:07

Toestand van de federale staatsschuld per eind december 2019

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand december 2019 is de schuld van de federale Staat met 5,307 miljard euro afgenomen, tot 393,850 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld verminderd met 3,472 miljard euro, en evolueerde zo tot 385,480 miljard euro per eind december 2019.

Het netto financieringsoverschot van de maand december 2019 bedroeg 3,657 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 209,633 miljoen euro per eind december.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

Staatsbon 1242 (4,20% 2011-2019) kwam op 4 december 2019 op eindvervaldag, en werd terugbetaald voor een bedrag van 142,012 miljoen euro.

De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) daalden met 1,650 miljard euro.

Eind december 2019 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,14% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,64% op het einde van december 2018. De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, zoals eind december vorig jaar.