07 jan 2021 16:59

Toestand van de federale staatsschuld per eind december 2020

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand december 2020 is de schuld van de federale Staat met 2,920 miljard euro gestegen, tot 424,763 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) vermeerderde de schuld met 3,950 miljard euro, en evolueerde zo tot 417,618 miljard euro per eind december 2020.

Het netto te financieren saldo van de maand december 2020 bedroeg 4,255 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 193,048 miljoen euro per eind december.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Wat de verrichtingen van de voorbije maand betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

  • Krachtens de Verordening (EU) 2020/672 van 19/05/2020 en het uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1342 van 25/09/2020 kent de Europese Raad het Koninkrijk België een tijdelijke steun toe om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand (SURE) als gevolg van de COVID-19-uitbraak. In het kader van dit SURE-instrument hebben de Europese Commissie en het Koninkrijk van België op 22/10/2020 een leningsovereenkomst afgesloten voor een totaalbedrag van 7,8 miljard euro. Deze leningen gelden als financiële bijstand in de zin van artikel 220 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046. Op 1 december 2020 voerde de Europese Commissie de eerste storting van een lening van 2 miljard euro uit. Deze lening zonder intresten werd boven pari (101,5%) uitgegeven en komt op eindvervaldag op 4/07/2035.
  • 2 lineaire obligaties (OLO 0,80% 22/06/2025 ISIN-code BE0000334434 en OLO 1% 22/06/2026 ISIN-code BE0000337460) werden op 15 december uitgegeven voor een totaalbedrag van 500 miljoen euro, via Optional Reverse Inquiry Facility (ORI Facility), waarvan de methode deze van aanbesteding is. Zo biedt het Federale Agentschap van de Schuld de faciliteit aan de Dealers om bepaalde OLO’s (Maximum 2) uit te geven op specifieke aanvraag van de investeerders. De bedoeling van de Dealers is om via ORI meer liquiditeit in veel gevraagde OLO-lijnen te injecteren.
  • De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) zijn met 1,332 miljard euro afgenomen.

Eind december 2020 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,04% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,14% op het einde van december 2019. De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind december vorig jaar.