09 mrt 2018 16:24

Toestand van de federale staatsschuld per eind februari 2018

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:
In de loop van de maand februari 2018 is de schuld van de federale Staat met 1,619 miljard euro toegenomen, tot 390,768 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 3,770 miljard euro, en evolueerde zo tot 378,195 miljard euro per eind februari 2018.

Het netto te financieren saldo van de maand februari 2018 bedroeg 3,782 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 245,120 miljoen euro per eind februari.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist te vermelden dat de beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) met 2,148 miljard euro verminderden.

Eind februari 2018 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,45% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 91,20% op het einde van februari 2017. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,86% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,88% eind februari vorig jaar.