12 feb 2020 15:25

Toestand van de federale staatsschuld per eind januari 2020

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie

In de loop van de maand januari 2020 is de schuld van de federale Staat met 5,642 miljard euro toegenomen, tot 399,492 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 1,379 miljard euro, en evolueerde zo tot 386,859 miljard euro per eind januari 2020.

Het netto te financieren saldo van de maand januari 2020 bedroeg 1,382 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 208,970 miljoen euro per eind januari.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

De Schatkist heeft een nieuwe lineai­re obligatielening (OLO) uitgegeven op 22 januari, met eindvervaldag 22 juni 2030 en een rentevoet van 0,10%: het betreft OLO 89 (ISIN-code BE0000349580). De lening werd onder pari (99,865%) uitgegeven. Er werd voor de uitgifte beroep gedaan op een syndicaat van banken om een bedrag van 6 miljard euro te plaatsen.

De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 4,263 miljard euro.

Eind januari 2020 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,05% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,88% op het einde van januari 2019. De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,91% eind januari vorig jaar.