05 aug 2019 12:11

Toestand van de federale staatsschuld per eind juli 2019

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:
In de loop van de maand juli 2019 is de schuld van de federale Staat met 1,154 miljard euro afgenomen, tot 398,863 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld afgenomen met 4,225 miljard euro, en evolueerde zo tot 381,509 miljard euro per eind juli 2019.
Het netto financieringsoverschot van de maand juli 2019 bedroeg 4,225 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 217,661 miljoen euro per eind juli.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 2,656 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 3,071 miljard euro.


Eind juli 2019 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 91,63% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 89,31% op het einde van juli 2018. De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,68% eind juli vorig jaar.