12 aug 2020 15:44

Toestand van de federale staatsschuld per eind juli 2020

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie

In de loop van de maand juli 2020 is de schuld van de federale Staat met 3,596 miljard euro afgenomen, tot 430,928 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) verminderde de schuld met 5,033 miljard euro, en evolueerde zo tot 399,568 miljard euro per eind juli 2020.

 Het netto financieringsoverschot van de maand juli 2020 bedroeg 4,799 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 201,205 miljoen euro per eind juli.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden: 

  • Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 2,421 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven. 
  • De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 1,204 miljard euro. 

Eind juli 2020 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,73% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 91,63% op het einde van juli 2019. De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind juli vorig jaar.