07 jul 2017 12:06

Toestand van de federale staatsschuld per eind juni 2017

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand juni 2017 verminderde de schuld van de federale Staat met 4,616 miljard euro, tot 388,126 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 1,121 miljard euro, en evolueerde zo tot 376,468 miljard euro per eind juni 2017.
Het netto te financieren saldo van de maand juni 2017 bedroeg 1,053 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 256,297 miljoen euro per eind juni.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

· Op 6 juni 2017 werd een Staatsbon op 10 jaar en met rentevoet van 0,70% uitgegeven ten  bedrage van 4,026 miljoen euro.

· De Staatsbons 1218 (3,50% 2009-2017) en 1245 (2,25% 2012-2017) kwamen op 4 juni 2017 op eindvervaldag, en werden terugbetaald voor een totaal bedrag van 47,828 miljoen euro.

· Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 4,057 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven.

· OLO 63 (3,50% 2011 – 2017) werd op eindvervaldag van 28 juni 2017 terugbetaald voor een bedrag van 13,234 miljard euro.

· De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) verminderden met 5,733 miljard euro.


Eind juni 2017 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 89,26% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90% op het einde van juni 2016. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind juni vorig jaar.