10 jul 2019 17:41

Toestand van de federale staatsschuld per eind juni 2019

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:
In de loop van de maand juni 2019 is de schuld van de federale Staat met 1,666 miljard euro toegenomen, tot 400,017 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 200,798 miljoen euro, en evolueerde zo tot 385,734 miljard euro per eind juni 2019.

Het netto te financieren saldo van de maand juni 2019 bedroeg 197,949 miljoen euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 217,719 miljoen euro per eind juni.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 4,156 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 1,466 miljard euro.

Eind juni 2019 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,70% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 87,47% op het einde van juni 2018. De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,69% eind juni vorig jaar.