03 jul 2020 09:33

Toestand van de federale staatsschuld per eind juni 2020

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand juni 2020 is de schuld van de federale Staat met 7,531 miljard euro toegenomen, tot 434,524 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) verminderde de schuld met 1,512 miljard euro, en evolueerde zo tot 404,601 miljard euro per eind juni 2020.

Het netto financieringsoverschot van de maand juni 2020 bedroeg 1,514 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 201,253 miljoen euro per eind juni.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

  • Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3,530 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven.
  • Staatsbon 1246 (3% 2012-2020) kwam op 4 juni 2020 op eindvervaldag, en werd terugbetaald voor een bedrag van 15,318 miljoen euro.
  • De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 9,043 miljard euro.

Eind juni 2020 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 89,33% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,70% op het einde van juni 2019. De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind juni vorig jaar.