12 apr 2016 17:57

Toestand van de federale staatsschuld per eind maart 2016

In de loop van de maand maart 2016 vermeerderde de schuld van de federale Staat met 6,230 miljard euro, tot 402,548 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 7,719 miljard euro, en evolueerde zo tot 392,398 miljard euro per eind maart 2016.
Het netto te financieren saldo van de maand maart 2016 bedroeg 7,477 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 282,783 miljoen euro per eind maart.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• De Schatkist heeft een nieuwe lineai¬re obligatielening (OLO) uitgegeven op 8 maart, met eindvervaldag 22 juni 2047 en een rentevoet van 1,60%: het betreft OLO 78 (ISIN-code BE0000338476). De lening werd onder pari (98,524%) uitgegeven. Er werd voor de uitgifte beroep gedaan op een syndicaat van banken om een bedrag van 3,5 miljard euro te plaatsen.

• OLO 59 (2,75% 2010 – 2016) werd op eindvervaldag van 28 maart 2016 terugbetaald voor een bedrag van 9,594 miljard euro.

• Op 4 maart 2016 werd een Staatsbon op 10 jaar en met rentevoet van 0,60% uitgegeven ten bedrage van 8,63 miljoen euro.

• De Staatsbons 996 (3,75% 2008-2016) en 1232 (3,20% 2011-2016) kwamen op 4 maart 2016 op eindvervaldag, en werden terugbetaald voor een totaal bedrag van 65,6 miljoen euro.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) verminderden met 1,490 miljard euro.


Eind maart 2016 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 87,65% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 86,53% op het einde van maart 2015. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind maart vorig jaar.