16 apr 2018 12:35

Toestand van de federale staatsschuld per eind maart 2018

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:
In de loop van de maand maart 2018 is de schuld van de federale Staat met 6,263 miljard euro toegenomen, tot 397,031 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 6,112 miljard euro, en evolueerde zo tot 384,306 miljard euro per eind maart 2018.
Het netto te financieren saldo van de maand maart 2018 bedroeg 6,111 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 244,602 miljoen euro per eind maart.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 4,559 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven.

• De Schatkist heeft een nieuwe lineai¬re obligatielening (OLO) uitgegeven op 5 maart, met eindvervaldag 22 april 2033 en een rentevoet van 1,25%: het betreft OLO 86 (ISIN-code BE0000346552). De lening werd onder pari (99,466%) uitgegeven. Er werd voor de uitgifte beroep gedaan op een syndicaat van banken om een bedrag van 4,5 miljard euro te plaatsen.

• OLO 52 (4% 2008 – 2018) werd op eindvervaldag van 28 maart 2018 terugbetaald voor een bedrag van 11,428 miljard euro.

• Op 5 maart 2018 werd een Staatsbon op 10 jaar en met rentevoet van 0,9% uitgegeven ten bedrage van 5,680 miljoen euro.

• Staatsbons 1224 (3,25% 2010-2018) en 1250 (1% 2013-2018) kwamen op 4 maart 2018 op eindvervaldag, en werden terugbetaald voor een totaal bedrag van 37,150 miljoen euro.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 151,412 miljoen euro.


Eind maart 2018 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 87,97% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 89,26% op het einde van maart 2017. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,75% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,66% eind maart vorig jaar.