07 jun 2018 14:01

Toestand van de federale staatsschuld per eind mei 2018

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:
In de loop van de maand mei 2018 is de schuld van de federale Staat met 3,159 miljard euro afgenomen, tot 390,929 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) vermeerderde de schuld met 841,177 miljoen euro, en evolueerde zo tot 378,216 miljard euro per eind mei 2018.
Het netto te financieren saldo van de maand mei 2018 bedroeg 802,193 miljoen euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 238,412 miljoen euro per eind mei.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• OLO FRN 2013 – 2018 werd op eindvervaldag van 2 mei 2018 terugbetaald voor een bedrag van 2,5 miljard euro.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) verminderden met 4 miljard euro.

Eind mei 2018 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 89,73% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,56% op het einde van mei 2017. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,69% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,73% eind mei vorig jaar.