07 jun 2019 12:46

Toestand van de federale staatsschuld per eind mei 2019

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:
In de loop van de maand mei 2019 is de schuld van de federale Staat met 3,727 miljard euro toegenomen, tot 398,351 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 2,712 miljard euro, en evolueerde zo tot 385,533 miljard euro per eind mei 2019.

Het netto te financieren saldo van de maand mei 2019 bedroeg 2,708 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 217,764 miljoen euro per eind mei.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3,317 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 1,015 miljard euro.


Eind mei 2019 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,04% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 89,73% op het einde van mei 2018. De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,69% eind mei vorig jaar.