12 jun 2020 09:28

Toestand van de federale staatsschuld per eind mei 2020

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

 

In de loop van de maand mei 2020 is de schuld van de federale Staat met 3,112 miljard euro toegenomen, tot 426,992 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 6,210 miljard euro, en evolueerde zo tot 406,113 miljard euro per eind mei 2020.

Het netto te financieren saldo van de maand mei 2020 bedroeg 6,208 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 201,299 miljoen euro per eind mei.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

  • 2 lineaire obligaties (OLO 77 1% 22/06/2026 ISIN-code BE0000337460 en OLO 83 2,25% 22/06/2057 ISIN-code BE0000343526) werden op 19 mei uitgegeven voor een totaalbedrag van 501 miljoen euro, via Optional Reverse Inquiry Facility (ORI Facility), waarvan de methode deze van aanbesteding is. Zo biedt het Federale Agentschap van de Schuld de faciliteit aan de Dealers om bepaalde OLO’s (Maximum 2) uit te geven op specifieke aanvraag van de investeerders. De bedoeling van de Dealers is om via ORI meer liquiditeit in veel gevraagde OLO-lijnen te injecteren.
  • Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3,341 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven.
  • De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) verminderden met 3,098 miljard euro.

Eind mei 2020 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,09% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,04% op het einde van mei 2019. De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, net zoals vorig jaar.