06 dec 2016 10:21

Toestand van de federale staatsschuld per eind november 2016

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand november 2016 vermeerderde de schuld van de federale Staat met 3,756 miljard euro, tot 408,603 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 2,725 miljard euro, en evolueerde zo tot 396,406 miljard euro per eind november 2016.

Het netto te financieren saldo van de maand november 2016 bedroeg 2,718 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 266,679 miljoen euro per eind november.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 2.938.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 1,031 miljard euro.


Eind november 2016 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,31% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 89,86% op het einde van november 2015. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,85% van dit uitstaande bedrag, tegen 99,97% eind november vorig jaar.