07 dec 2018 15:29

Toestand van de federale staatsschuld per eind november 2018

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:
In de loop van de maand november 2018 is de schuld van de federale Staat met 4,905 miljard euro toegenomen, tot 397,376 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) vermeerderde de schuld met 2,232 miljard euro, en evolueerde zo tot 382,856 miljard euro per eind november 2018.
Het netto te financieren saldo van de maand november 2018 bedroeg 2,211 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van de maand november 2018 bedroeg 2,211 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 226,552 miljoen euro per eind november.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3,515 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 2,673 miljard euro.


Eind november 2018 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 88,97% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 88,68% op het einde van november 2017. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,88% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,77% eind november vorig jaar.