11 dec 2019 11:18

Toestand van de federale staatsschuld per eind november 2019

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand november 2019 is de schuld van de federale Staat met 26,775 miljoen euro toegenomen, tot 399,157 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld vermeerderd met 3,131 miljard euro, en evolueerde zo tot 388,952 miljard euro per eind november 2019.

Het netto te financieren saldo van de maand november 2019 bedroeg 3,130 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 210,177 miljoen euro per eind november.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

- Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 1,369 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven.

- De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) daalden met 3,105 miljard euro.

Eind november 2019 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 88,98% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 88,97% op het einde van november 2018. De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,88% eind november vorig jaar.