09 nov 2016 12:48

Toestand van de federale staatsschuld per eind oktober 2016

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand oktober 2016 verminderde de schuld van de federale Staat met 1,388 miljard euro, tot 404,847 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld afgenomen met 2,449 miljard euro, en evolueerde zo tot 393,680 miljard euro per eind oktober 2016.
Het netto financieringsoverschot van de maand oktober 2016 bedroeg 2,454 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 266,721 miljoen euro per eind oktober.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 1.808.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 1,061 miljard euro.


Eind oktober 2016 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,42% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 89,48% op het einde van oktober 2015. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind oktober vorig jaar.