13 nov 2018 12:32

Toestand van de federale staatsschuld per eind oktober 2018

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:
In de loop van de maand oktober 2018 is de schuld van de federale Staat met 3,358 miljard euro afgenomen, tot 392,471 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) verminderde de schuld met 1,645 miljard euro, en evolueerde zo tot 380,625 miljard euro per eind oktober 2018.

Het netto financieringsoverschot van de maand oktober 2018 bedroeg 1,817 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 226,596 miljoen euro per eind oktober.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist te vermelden dat de beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) met 1,550 miljard euro verminderden.

Eind oktober 2018 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 89,2% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 89,33% op het einde van oktober 2017. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind oktober vorig jaar.