09 nov 2020 11:28

Toestand van de federale staatsschuld per eind oktober 2020

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand oktober 2020 is de schuld van de federale Staat met 1,267 miljard euro afgenomen, tot 417,977 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) verminderde de schuld met 3,151 miljard euro, en evolueerde zo tot 399,872 miljard euro per eind oktober 2020.

Het netto financieringsoverschot van de maand oktober 2020 bedroeg 3,184 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 193,637 miljoen euro per eind oktober.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

  • Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 1,803 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven.
  • 2 lineaire obligaties (OLO 4,50% 28/03/2026 ISIN-code BE0000324336 en OLO 2,15% 22/06/2066 ISIN-code BE0000340498) werden op 20 oktober uitgegeven voor een totaalbedrag van 505 miljoen euro, via Optional Reverse Inquiry Facility (ORI Facility), waarvan de methode deze van aanbesteding is. Zo biedt het Federale Agentschap van de Schuld de faciliteit aan de Dealers om bepaalde OLO’s (Maximum 2) uit te geven op specifieke aanvraag van de investeerders. De bedoeling van de Dealers is om via ORI meer liquiditeit in veel gevraagde OLO-lijnen te injecteren.
  • De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) stegen met 1,884 miljard euro.

Eind oktober 2020 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,55% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 88,64% op het einde van oktober 2019. De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind oktober vorig jaar.