11 okt 2018 16:15

Toestand van de federale staatsschuld per eind september 2018

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:
In de loop van de maand september 2018 is de schuld van de federale Staat met 5,804 miljard euro toegenomen, tot 395,830 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 3,926 miljard euro, en evolueerde zo tot 382,270 miljard euro per eind september 2018.

Het netto te financieren saldo van de maand september 2018 bedroeg 3,936 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 229,124 miljoen euro per eind september.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 4,038 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven.

• Op 4 september 2018 werd een Staatsbon op 10 jaar en met rentevoet van 0,65% uitgegeven ten bedrage van 2,330 miljoen euro.

• Staatsbons 1228 (2,75% 2010-2018) en 1254 (1,35% 2013-2018) kwamen op 4 september 2018 op eindvervaldag, en werden terugbetaald voor een totaal bedrag van 15,844 miljoen euro.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 1,878 miljard euro.

Eind september 2018 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 88,44% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 87,50% op het einde van september 2017. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind september vorig jaar.