13 okt 2016 13:35

Toestand van de federale staatsschuld per eind september2016

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:
 

In de loop van de maand september 2016 verminderde de schuld van de federale Staat met 756,276 miljoen euro, tot 406,235 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 3,495 miljard euro, en evolueerde zo tot 396,130 miljard euro per eind september 2016.
Het netto te financieren saldo van de maand september 2016 bedroeg 3,498 miljard euro.

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

 


In de loop van de maand september 2016 verminderde de schuld van de federale Staat met 756,276 miljoen euro, tot 406,235 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 3,495 miljard euro, en evolueerde zo tot 396,130 miljard euro per eind september 2016.

Het netto te financieren saldo van de maand september 2016 bedroeg 3,498 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 269,037 miljoen euro per eind september.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:
•Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 4.550.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.
•OLO 47 (3,25% 2006 – 2016) werd op eindvervaldag van 28 september 2016 terugbetaald voor een bedrag van 12,984 miljard euro.
• Er werd geen Staatsbon op 4 september 2016 uitgegeven wegens de zeer lage en dus weinig aantrekkende rentevoeten.

•De Staatsbons 1209 (4,35% 2008-2016) en 1238 (3% 2011-2016) kwamen op 4 september 2016 op eindvervaldag, en werden terugbetaald voor een totaal bedrag van 32,660 miljoen euro.
•De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) verminderden met 4,251 miljard euro.

Eind september 2016 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 89,67% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 88,35% op het einde van september 2015. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind september vorig jaar.