15 mei 2007 11:59

Toestand van de schuld van de federale Staat eind april 2007.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind april 2007.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind april 2007.

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede: Op het eind van de maand april bedroeg de federale staatsschuld 280,58 mrd EUR, zijnde : - 277,79 mrd EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat; - 2,79 mrd EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. De netto-schuld van de federale overheid (bruto-schuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 276,32 mrd EUR. Dit is een vermindering met 3,60 mrd EUR ten opzichte van de vorige maand. Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) : - een financieringsoverschot voor de maand april van 3,51 mrd EUR en van diverse technische factoren ten belope van - 0,03 mrd EUR; - een vermindering van de schuld van de instellingen, waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten, ten belope van 0,06 mrd EUR. De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie. Inzake de schuldevolutie van de maand april 2007 kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden: - "Schatkistbons - Zilverfonds" werden op 27 april 2007 uitgegeven voor een bedrag van 0,18 mrd EUR. - Lineaire obligaties (OLO 288, eindvervaldag 28 maart 2008) werden teruggekocht voor een totaal bedrag van 0,06 mrd EUR. - De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 0,10 mrd EUR. Eind april 2007 vertegenwoordigt de schuld op halflange en lange termijn 84,0 % van het uitstaand bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 88,1 % op het einde van de maand april 2006. De schuld in euro vertegenwoordigt 99,4 % van dit uitstaand bedrag, ten opzichte van 98,9 % op dezelfde datum van vorig jaar.