14 mrt 2006 15:34

Toestand van de schuld van de federale Staat eind februari 2006.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind februari 2006.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind februari 2006.

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede: Op het eind van de maand februari bedroeg de federale staatsschuld 282,54 mrd EUR, zijnde : - 273,78 mrd EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat; - 8,76 mrd EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. De netto-schuld van de federale overheid (bruto-schuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 275,94 mrd EUR. Dit is een vermeerdering met 1,20 mrd EUR ten opzichte van de vorige maand. Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) een netto te financieren saldo voor de maand februari van 1,20 mrd EUR. De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie. Inzake de schuldevolutie van de maand februari 2006 kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden: - Lineaire obligaties (OLO 283, eindvervaldag 15 mei 2006) werden teruggekocht voor een totaal bedrag van 0,10 mrd EUR; - De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) verminderden met 1,44 mrd EUR. Eind februari 2006 vertegenwoordigt de schuld op halflange en lange termijn 88,3% van het uitstaand bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 87,8% op het einde van de maand februari 2005. De schuld in euro vertegenwoordigt 98,9% van dit uitstaand bedrag, ten opzichte van 98,5% op dezelfde datum van vorig jaar.