13 aug 2004 02:00

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juli 2004

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juli 2004

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juli 2004

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede: Op het eind van de maand juli bedroeg de federale staatsschuld 275,76 mrd EUR, zijnde: - 271,30 mrd EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ; - 4,46 mrd EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. De netto-schuld van de federale overheid (bruto-schuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 262,40 mrd EUR. Dit is een vermindering met 2,75 mrd EUR ten opzichte van de vorige maand. Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) : - een financieringsoverschot voor de maand juli van 2,70 mrd EUR en van diverse technische factoren ten belope van - 0,04 mrd EUR ; - een vermindering van de schuld van de instellingen, waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten, ten belope van 0,01 mrd EUR. De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie. Inzake de schuldevolutie van de maand juli 2004 kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden : · Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3,48 mrd EUR aan lineaire obligaties uitgegeven. · Lineaire obligaties (OLO 273, eindvervaldag 31 maart 2005 ; OLO 275, eindvervaldag 15 oktober 2004) werden teruggekocht voor een totaal bedrag van 0,46 mrd EUR. · De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 4,13 mrd EUR. Eind juli 2004 vertegenwoordigt de schuld op halflange en lange termijn 88,1 % van het uitstaand bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 85,5 % op het einde van de maand juli 2003. De schuld in euro vertegenwoordigt 98,4 % van dit uitstaand bedrag, ten opzichte van 97,9 % op dezelfde datum van vorig jaar.