17 aug 2010 16:09

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juli 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juli 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juli 2010

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind juli 2010 bedroeg de federale staatsschuld 342.877.822.162,01 EUR, zijnde :

- 342.440.427.792,63 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat;
- 437.394.369,38 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juli 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juli 2010

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind juli 2010 bedroeg de federale staatsschuld 342.877.822.162,01 EUR, zijnde :

- 342.440.427.792,63 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat;
- 437.394.369,38 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 321.719.305.302,16 EUR. Dit is een vermindering met  3.108.705.831,29 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :

- een financieringsoverschot voor de maand juli van 3.086.316.385,58 EUR en van diverse technische factoren ten belope van – 20.732.358,84 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 1.657.086,87 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand juli 2010 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

- Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 7.645.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

- De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 5.925.021.353,06 EUR.

Eind juli 2010 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 86,1 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 83,0 % op het einde van de maand juli 2009. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,5 % eind juli vorig jaar.