14 jul 2008 16:40

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2008.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2008.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2008.

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind juni 2008 bedroeg de federale staatsschuld 290.295.874.491,67 EUR, zijnde :
- 289.647.604.028,60 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;

- 648.270.463,07 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 281.779.790.578,20 EUR. Dit is een vermindering met  210.879.846,50 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :        
    
- een financieringsoverschot voor de maand juni van 214.922.491,24 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 4.700.090,41 EUR;

- een vermindering van de schuld van de instellingen, waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten, ten belope van 657.445,67 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Inzake de schuldevolutie van de maand juni 2008 kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

• Op  4 juni 2008 werd een nominaal bedrag van 65.100.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt :

- Staatsbon op 3 jaar, met rentevoet 3,85 %, ten bedrage van nominaal 17.300.000,00 EUR;

- Staatsbon op 5 jaar, met rentevoet 4,05 %, ten bedrage van nominaal 36.100.000,00 EUR;

- Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet 4,10 %, ten bedrage van nominaal 11.700.000,00 EUR.

• De Staatsbons 933 (5,50% 2000-2008), 940 (4,65% 2001-2006-2008)  en 956 (2,80% 2003-2008) werden op eindvervaldag van 4 juni 2008 terugbetaald voor een bedrag van 314.583.400,00 EUR.

• Lineaire obligaties (OLO 268, eindvervaldag 29 juli 2008 ; OLO 302, eindvervaldag 28 september 2008) werden voor een totaal bedrag van 41.500.000,00 EUR teruggekocht.
    
• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) verminderden met 297.641.037,15 EUR.

Eind juni 2008 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 87,9 % van het uitstaand bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 85,7 % op het einde van de maand juni 2007. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,5% van dit uitstaand bedrag, zoals op dezelfde datum van vorig jaar.