15 jun 2007 13:04

Toestand van de schuld van de federale Staat eind mei 2007.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind mei 2007.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind mei 2007.

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede: Op het eind van de maand mei bedroeg de federale staatsschuld 282,60 mrd EUR, zijnde: - 279,91 mrd EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat; - 2,69 mrd EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. De netto-schuld van de federale overheid (bruto-schuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 278,00 mrd EUR. Dit is een vermeerdering met 1,68 mrd EUR ten opzichte van de vorige maand. Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage): - een netto te financieren saldo voor de maand mei van 1,78 mrd EUR; - een vermindering van de schuld van de instellingen, waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten, ten belope van 0,10 mrd EUR. De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie. Inzake de schuldevolutie van de maand mei 2007 kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden: - De Schatkist heeft een nieuwe lineaire obligatielening uitgegeven: de OLO 310, eindvervaldag 28 maart 2013. De lening werd uitgegeven onder pari (99,168%). Ten einde een voldoende volume bij de uitgifte en bijgevolg liquiditeit te waarborgen en om een ruimere plaatsing bij buitenlandse investeerders te bewerkstelligen, werd bij de uitgifte een beroep gedaan op een syndicaat van banken om een bedrag van 5 mrd EUR te plaatsen. Het gaat om een nieuwe benchmark OLO op 6 jaar met rentevoet 4,00%. - Lineaire obligaties (OLO 257, eindvervaldag 1 october 2007; OLO 288, eindvervaldag 28 maart 2008) werden teruggekocht voor een totaal bedrag van 0,85 mrd EUR. - De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 0,34 mrd EUR. Eind mei 2007 vertegenwoordigt de schuld op halflange en lange termijn 84,8% van het uitstaand bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 87,9% op het einde van de maand mei 2006. De schuld in euro vertegenwoordigt 99,5% van dit uitstaand bedrag, ten opzichte van 98,9% op dezelfde datum van vorig jaar.