17 nov 2010 16:12

Toestand van de schuld van de federale Staat eind oktober 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind oktober 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind oktober 2010

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind oktober 2010 bedroeg de federale staatsschuld 337.426.645.476,08 EUR, zijnde :

- 337.010.075.383,32 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;

- 416.570.092,76 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind oktober 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind oktober 2010

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind oktober 2010 bedroeg de federale staatsschuld 337.426.645.476,08 EUR, zijnde :

- 337.010.075.383,32 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;

- 416.570.092,76 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 325.649.838.186,41 EUR. Dit is een vermindering met 1.685.990.038,30 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :

- een financieringsoverschot voor de maand oktober van 1.670.591.475,95 EUR en van diverse technische factoren ten belope van – 12.344.410,08 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 3.054.152,27 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand oktober 2010 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

- Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 2.747.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

- Er werd een bedrag van 259.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven. Het gaat om de speciale niet-competitieve inschrijvingen van 4 oktober 2010 (gebruikelijke aanbesteding van september 2010).

- De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 3.315.201.271,01 EUR.

Eind oktober 2010 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 85,7 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 84,0 % op het einde van de maand oktober 2009. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,5 % eind oktober vorig jaar.