13 okt 2006 17:36

Toestand van de schuld van de federale Staat eind september 2006.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind september 2006.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind september 2006.

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede: Op het eind van de maand september bedroeg de federale staatsschuld 282,31 mrd EUR, zijnde : - 273,98 mrd EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ; - 8,33 mrd EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. De netto-schuld van de federale overheid (bruto-schuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 279,73 mrd EUR. Dit is een vermeerdering met 4,14 mrd EUR ten opzichte van de vorige maand. Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) een netto te financieren saldo voor de maand september van 4,16 mrd EUR en van diverse technische factoren ten belope van - 0,02 mrd EUR. De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie. Inzake de schuldevolutie van de maand september 2006 kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden: - Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 2,89 mrd EUR aan lineaire obligaties uitgegeven. - Op 4 september 2006 werd een nominaal bedrag van 0,18 mrd EUR aan Staatsbons op 5 jaar met rentevoet 3,60% uitgegeven. - De Staatsbons 926 en 927 (1999-2006) werden op eindvervaldag van 4 september 2006 terugbetaald voor een bedrag van 0,32 mrd EUR. - Lineaire obligaties (OLO 286, eindvervaldag 28 maart 2007 ; OLO 297, eindvervaldag 28 september 2006) werden teruggekocht voor een totaal bedrag van 0,08 mrd EUR. - De OLO 297 (4,75% 2001-2006) werd daarna op eindvervaldag van 28 september 2006 terugbetaald voor een bedrag van 7,80 mrd EUR. - De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) verminderden met 4,07 mrd EUR. Eind september 2006 vertegenwoordigt de schuld op halflange en lange termijn 86,1% van het uitstaand bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 87,3% op het einde van de maand september 2005. De schuld in euro vertegenwoordigt 99,0% van dit uitstaand bedrag, ten opzichte van 98,7% op dezelfde datum van vorig jaar.