11 feb 2014 10:01

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van december 2013

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:
Eind december 2013 bedroeg de federale staatsschuld 371.726.619.446,08 EUR, zijnde :
- 371.401.276.610,43 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 325.342.835,65 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.
De totale nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld vermin¬derd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 361.737.960.951,34 EUR. Dit is een vermindering met 6.333.257.321,28 EUR ten opzichte van de vorige maand.
Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage):
- een financieringsoverschot voor de maand december van 7.171.913.077,49 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 775.071.022,79 EUR.
- een vermindering van de kredietverleningen aan entiteiten behorend tot de overheidssector, ten belope van 63.584.733,42 EUR.   
De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.
Wat de evolutie van de schuld voor de maand december 2013 betreft, kunnen volgende bijzonder¬heden ver¬meld worden:
• Op 4 december 2013 werd een nominaal bedrag van 20.500.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt:
- Staatsbon op 5 jaar, met rentevoet van 1,00%, ten bedrage van nominaal 5.900.000,00 EUR;
- Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet van 1,90%, ten bedrage van nominaal 14.600.000,00 EUR.
• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO’s, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 934.164.010,72 EUR.

Eind december 2013 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 91,2 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 89,2 % op het einde van de maand december 2012. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,8 % van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 100 % op het eind december vorig jaar. 

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind december 2013 bedroeg de federale staatsschuld 371.726.619.446,08 EUR, zijnde :
- 371.401.276.610,43 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 325.342.835,65 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De totale nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld vermin¬derd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 361.737.960.951,34 EUR. Dit is een vermindering met 6.333.257.321,28 EUR ten opzichte van de vorige maand.
Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage):
- een financieringsoverschot voor de maand december van 7.171.913.077,49 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 775.071.022,79 EUR.
- een vermindering van de kredietverleningen aan entiteiten behorend tot de overheidssector, ten belope van 63.584.733,42 EUR.   

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand december 2013 betreft, kunnen volgende bijzonder¬heden ver¬meld worden:

• Op 4 december 2013 werd een nominaal bedrag van 20.500.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt:

- Staatsbon op 5 jaar, met rentevoet van 1,00%, ten bedrage van nominaal 5.900.000,00 EUR;
- Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet van 1,90%, ten bedrage van nominaal 14.600.000,00 EUR.

• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO’s, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 934.164.010,72 EUR.


Eind december 2013 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 91,2 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 89,2 % op het einde van de maand december 2012. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,8 % van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 100 % op het eind december vorig jaar.