13 jan 2016 10:30

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van december 2015

In de loop van de maand december 2015 verminderde de schuld van de federale Staat met 3,378 miljard euro, tot 389,862 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld afgenomen met 4,030 miljard euro, en evolueerde zo tot 379,210 miljard euro per eind december 2015.
Het netto financieringsoverschot van de maand december 2015 bedroeg 4,836 miljard euro.
De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 284,568 miljoen euro per eind december.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Op 4 december 2015 werd een Staatsbon op 10 jaar en met rentevoet van 0,75% uitgegeven ten bedrage van 9,6 miljoen euro.

• De Staatsbons 993 (4% 2007-2015) en 1229 (2,35% 2010-2015) kwamen op 4 december 2015 op eindvervaldag, en werden terugbetaald voor een totaal bedrag van 34,7 miljoen euro.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 718,167 miljoen euro.


Eind december 2015 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,85% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,77% op het einde van december 2014. De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind december vorig jaar.