02 sep 2013 15:20

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van juli 2013.

 De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:
Eind juli 2013 bedroeg de federale staatsschuld 375.478.478.050,93 EUR, zijnde :
- 375.132.044.034,31 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 346.434.016,62 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.