25 apr 2013 17:45

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van maart 2013

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:
Eind maart 2013 bedroeg de federale staatsschuld 372.964.766.295,27 EUR, zijnde :

372.611.489.824,67 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat;

353.276.470,60 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De totale nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 367.461.618.787,61 EUR. Dit is een vermeerdering met 7.756.120.129,73 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage):

 • een netto te financieren saldo voor de maand maart van 7.755.332.745,26 en van diverse technische factoren ten belope van 1.165.550,18 EUR;
 • een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 378.165,71 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand maart 2013 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

 • Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3.682.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.
 • Op 4 maart 2013 werd een nominaal bedrag van 12.710.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt :
  • Staatsbon op 5 jaar, met rentevoet van 1,00%, ten bedrage van nominaal 4.010.000,00 EUR;
  • Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet van 1,85%, ten bedrage van nominaal 8.700.000,00 EUR;
 • De OLO 310 (4% OLO 02/05/2007 – 28/03/2013) werd op eindvervaldag van 28 maart 2013 terugbetaald voor een bedrag van 12.718.000.000,00 EUR.
 • De Staatsbons 971 (3,25% 2005-2013) en 995 (3,55% 2008-2013) kwamen op 4 maart 2013 op eindvervaldag en werden terugbetaald voor een bedrag van 104.215.000,00 EUR.
 • De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO’s, schatkistcertificaten en Staatsbons) verminderden met 6.648.383.569,58 EUR.

Eind maart 2013 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 86,9 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 85,9 % op het einde van de maand maart 2012. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind maart vorig jaar.