03 dec 2015 14:47

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van november 2015

In de loop van de maand november 2015 vermeerderde de schuld van de federale Staat met 1,054 miljard euro, tot 393,240 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 920,560 miljoen euro, en evolueerde zo tot 383,240 miljard euro per eind november 2015.
Het netto te financieren saldo van de maand november 2015 bedroeg 947,109 miljoen euro.
De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 285,987 miljoen euro per eind november.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 2.617.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 133,770 miljoen euro.


Eind november 2015 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 89,86% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 89,9% op het einde van november 2014. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,97% van dit uitstaande bedrag, tegen 99,7% eind november vorig jaar.