19 nov 2012 16:02

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van oktober 2012

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede: 
Eind oktober 2012 bedroeg de federale staatsschuld 368.492.717.624,35 EUR, zijnde:

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede: 

Eind oktober 2012 bedroeg de federale staatsschuld 368.492.717.624,35 EUR, zijnde:

  • 368.140.488.683,64 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat;
  • 352.228.940.71 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. 

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 355.106.256.689,45 EUR. Dit is een vermindering met 24.722.320,84 EUR ten opzichte van de vorige maand.
Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage):

  • een netto financieringsoverschot voor de maand oktober van 38.126.703,12 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 15.753.667,47 EUR;
  • een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 2.349.285,19 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand oktober 2012 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

  • Er werd een bedrag van 276.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven. Het gaat om de speciale niet-competitieve inschrijvingen van 1 oktober 2012 (gebruikelijke aanbesteding van september 2012).
  • De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 892.541.301,20 EUR.

Eind oktober 2012 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 88,3 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 84,3 % op het einde van de maand oktober 2011. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind oktober vorig jaar.