27 jan 2004 01:00

Toestand van de staatsschuld eind december 2003

Toestand van de staatsschuld eind december 2003

Toestand van de staatsschuld eind december 2003

De Federale Overheidsdienst FINANCIEN, Thesaurie, deelt mede: Op het einde van de maand december bedroeg de netto-schuld (bruto-schuld, verminderd met de beheersverrichtingen) van de federale overheid 257,87 mrd EUR. Dit is een vermindering van 7,21 mrd EUR ten opzichte van de vorige maand. Deze evolutie is het gevolg van een financieringsoverschot voor de maand december van 7,27 mrd EUR en van diverse technische factoren (zie bijlage) ten belope van 0,06 mrd EUR. Soms vertoont de maandelijkse toestand van de staatsschuld belangrijke schommelingen. Deze zijn niet noodzakelijk een weerspiegeling van de evolutie van de schuld zelf, die op jaarbasis moet gemeten worden. Inzake de schuldevolutie van de maand december 2003 kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden : - Op 4 december 2003 werd een nominaal bedrag van 0,42 mrd EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt : * Staatsbons op 5 jaar, met rentevoet 3,40 %, ten bedrage van nominaal 0,21 mrd EUR; * Staatsbons op 8 jaar, met rentevoet 3,95 %, ten bedrage van nominaal 0,21 mrd EUR. - De Staatsbons 904 en 905 (1996-2003) werden op eindvervaldag van 18 december 2003 terugbetaald voor een bedrag van 0,19 mrd EUR. - De 4,00 % lening 1993-2003 van 60 mrd JPY werd op eindvervaldag van 19 december 2003 terugbetaald voor een bedrag van 0,49 mrd EUR. - Lineaire obligaties (OLO 265, eindvervaldag 29 april 2004 ; OLO 275, eindvervaldag 15 oktober 2004) en effecten van de "Philippe" lening 1995-2004 werden teruggekocht voor een totaal bedrag van 1,45 mrd EUR. - De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 3,55 mrd EUR. Eind december 2003 vertegenwoordigt de schuld op halflange en lange termijn 88,2 % van het uitstaand bedrag van de Staatsschuld, ten opzichte van 87,5 % op het einde van de maand december 2002. De schuld in euro vertegenwoordigt 98,6 % van het uitstaand bedrag van de Staatsschuld, ten opzichte van 97,9 % op dezelfde datum van vorig jaar