11 mrt 2004 01:00

Toestand van de Staatsschuld eind februari 2004

Toestand van de Staatsschuld eind februari 2004

Toestand van de Staatsschuld eind februari 2004

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede: Op het einde van de maand februari bedroeg de netto-schuld (bruto-schuld, verminderd met de beheersverrichtingen) van de federale overheid 259,06 mrd EUR. Dit is een vermeerdering van 0,46 mrd EUR ten opzichte van de vorige maand. Deze evolutie is het gevolg van een netto te financieren saldo voor de maand februari van 0,54 mrd EUR en van diverse technische factoren (zie bijlage) ten belope van - 0,08 mrd EUR. Soms vertoont de toestand van de schuld belangrijke maandelijkse schommelingen. Deze zijn niet noodzakelijk een weerspiegeling van de evolutie van de schuld zelf, die op jaarbasis moet gemeten worden. Inzake de schuldevolutie van de maand februari 2004 kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden : - Lineaire obligaties (OLO 265, eindvervaldag 29 april 2004) werden teruggekocht voor een totaal bedrag van 0,51 mrd EUR. - De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 0,08 mrd EUR. Eind februari 2004 vertegenwoordigt de schuld op halflange en lange termijn 88,2 % van het uitstaand bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 87,6 % op het einde van de maand februari 2003. De schuld in euro vertegenwoordigt 98,0 % van dit uitstaand bedrag, ten opzichte van 97,7 % op dezelfde datum van vorig jaar.