16 jun 2004 10:00

Toestand van de Staatsschuld eind mei 2004

Toestand van de Staatsschuld eind mei 2004

Toestand van de Staatsschuld eind mei 2004

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede: Op het eind van de maand mei bedroeg de federale staatsschuld 275,72 mrd EUR, zijnde: - 271,24 mrd EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat; - 4,48 mrd EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. De netto-schuld van de federale overheid (bruto-schuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 266,37 mrd EUR. Dit is een vermeerdering met 1,35 mrd EUR ten opzichte van de vorige maand. Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) : - een netto te financieren saldo voor de maand mei van 1,52 mrd EUR en van diverse technische factoren ten belope van 0,05 mrd EUR; - een vermindering van de schuld van de instellingen, waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten, ten belope van 0,22 mrd EUR. De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie. Inzake de schuldevolutie van de maand mei 2004 kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden : - De Schatkist heeft een nieuwe lineai­re obligatielening uitgegeven : de OLO 304, eindvervaldag 28 maart 2035. De lening werd uitgegeven onder pari (98,842%). Ten einde een voldoende volume bij de uitgifte en bijgevolg liquiditeit te waar­borgen en om een ruimere plaatsing bij buitenlandse investeerders te bewerkstelligen, werd bij de uitgifte een beroep gedaan op een syndicaat van banken om een bedrag van 5 mrd EUR te plaatsen. Het gaat om een nieuwe benchmark OLO op 30 jaar met rentevoet 5,00 %. - De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 2,83 mrd EUR. Eind mei 2004 vertegenwoordigt de schuld op halflange en lange termijn 87,7 % van het uitstaand bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 85,7 % op het einde van de maand mei 2003. De schuld in euro vertegenwoordigt 98,1 % van dit uitstaand bedrag, ten opzichte van 97,8 % op dezelfde datum van vorig jaar.