10 mrt 2023 15:48

Toevoeging doeleinde aan Kruispuntbank van de Voertuigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een voorontwerp van wet goed dat een nieuw doeleinde toevoegt aan de wet houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen (KBV-wet).

Dit nieuw doeleinde is gelijkaardig aan dat van de gerechtsdeurwaarders, en moet toelaten dat de curatoren en de ambtenaren van de FOD Financiën hun wettelijke opdrachten kunnen uitvoeren met betrekking tot de inventaris van het vermogen, de onderzoeken naar de solvabiliteit en de waardebepaling van het voertuig.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.