10 nov 2022 15:51

Toevoeging van de titels basisverpleegkundige en klinisch verpleegkundig onderzoeker

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed dat de titels basisverpleegkundige en klinisch verpleegkundig onderzoeker toevoegt.

Het voorontwerp vloeit voort uit de werkzaamheden van de taskforce 'Zorg & Gezondheid', die werd opgericht naar aanleiding van het federaal regeerakkoord van 30 september 2020. 

De nieuwe titels van basisverpleegkundige en klinisch verpleegkundig onderzoeker worden ingevoegd in de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Daarnaast zijn er wijzigingen inzake de naam van verpleegkundige om duidelijk te verwijzen naar de titel van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, zoals vermeld in de Europese Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.

het voorontwerp beoogt:

  • dat de zorgtaken worden toegewezen aan zorgverleners die ze op de meest doelmatige en kwaliteitsvolle manier kunnen uitoefenen
  • dat zij-instromers vlot de stap kunnen zetten naar de verpleegkunde en hierdoor de aantrekkelijkheid van de sector vergroten
  • tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de Europese Commissie, die meent dat bepaalde verpleegkundige opleidingen in België niet voldoen aan de criteria op Europees niveau

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.