12 dec 2012 16:54

Toevoeging van elf producten op de lijst van psychotrope stoffen

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx elf producten toe te voegen aan de lijst met psychotrope stoffen die een gezondheidsrisico voor de volksgezondheid inhouden.

De producten die de laatste jaren in verschillende delen van de wereld opdoken, zijn synthetische cannabinoïden waarvan een aantal dezelfde psychotrope effecten hebben als cannabis. Dankzij de toevoeging van de producten op de lijst van psychotrope stoffen kan België de controle efficiënt organiseren van de productie tot het gebruik, de invoer en de uitvoer.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies