19 jul 2007 17:00

Toezicht op de diamantsector

Hoge Raad voor Diamant wordt private stichting Antwerp World Diamond Center

Hoge Raad voor Diamant wordt private stichting Antwerp World Diamond Center

Minister van Economie Marc Verwilghen stelde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de nieuwe benaming 'private stichting Antwerp World Diamond Center' van de 'vzw Hoge Raad voor Diamant' in de regelgeving vermeldt. Het protocol van 30 mei 2006 voorzag dat de vzw Hoge Raad voor de diamant een nieuwe koepelorganisatie zou creëren in de vorm van een private stichting met de naam Antwerp World Diamond Center. Het ontwerp dat de ministerraad heeft goedgekeurd, wijzigt nu de vermelding van de stichting in het koninklijk besluit van 30 april 2004 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector.