13 nov 2009 12:43

Toezicht op de financiële sector

Uitvoering van de verklaring van de regering over het toezicht op de financiële sector

Uitvoering van de verklaring van de regering over het toezicht op de financiële sector

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de wet over het toezicht van de financiële sector en de financiële diensten en de wet over het organieke statuut van de Nationale Bank van België (NBB) wijzigt (*).

Het voorontwerp voert de beslissingen uit die de ministerraad heeft genomen op basis van de aanbevelingen van het Hoog Comité voor een nieuwe financiële architectuur en die deel uitmaken van de verklaring van de regering over haar algemeen beleid van 13 oktober 2009.  

Om het toezicht op de financiële sector te verbeteren, versterkt het voorontwerp de samenwerking tussen de NBB en de Comissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). Daarvoor wordt in de eerste plaats het Comité voor Systeemrisico's en Systeemrelevante Financiële Instellingen opgericht. Het comité waarin de directieleden van de NBB en de CBFA zetelen, moet in de eerste plaats bijdragen tot de bescherming van de stabiliteit van het financiële stelsel. 

Daarnaast wordt het geheel van de prudentiële bevoegdheden geïntegreerd in de schoot van de NBB volgens het zogenaamde 'twin-peaks-model', de organisatie van het toezicht volgens een prudentiële pijler en een gedragspijler.  

Ten slotte voert het voorontwerp bepalingen in die de consument meer informatie en een grotere bescherming bieden. Daarvoor worden de bevoegdheden van de CBFA versterkt. De CBFA zal onder andere reglementen op het vlak van de consumentenbescherming kunnen vastleggen. Ten slotte zal de koning specifieke regels over reclame en andere documenten kunnen uitvaardigen.

(*) de wet van 2 augustus 2002 en de wet van 22 februari 1998.