29 mei 2009 12:28

Toezicht op de financiële sector

Aanpassing van de staatswaarborg voor financiële instellingen

Aanpassing van de staatswaarborg voor financiële instellingen

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten wijzigt (*).

Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders verruimt de staatswaarborg voor de verliezen die financiële instellingen lopen tot de categorie 'financiële instrumenten'. In de bestaande tekst gold die enkel voor bepaalde activa en niet voor instrumenten buiten balans. 

Daarnaast wijzigt het voorontwerp de toekenning van die garantie op de financiële instellingen, door ze te verruimen tot de financiële holdings ingeschreven op de lijst van de CBFA, de gemengde financiële holdings, de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen, de verzekeringsondernemingen en hun rechtstreekse of onrechtstreekse dochterondernemingen.  

* wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002.